Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim

Zadania Gminnego Ośrodka Kultury

Zadania Gminnego Ośrodka Kultury w  Ostrowie Wielkopolskim zs. w Wysocku Wielkim

  1. Zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.
  2. Tworzenie warunków artystycznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
  3. Tworzenie i  upowszechnianie programów artystycznych.
  4. Organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów.
  5. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru.