Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim

Przeglądy

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem:

* Przeglądu Małych Form Scenicznych,
* Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej gminy Ostrów Wielkopolski.
* Przeglądu Pieśni Patriotycznych
* Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej o Tematyce Bożonarodzeniowej