Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim

PATAgO 2015

L E N E R    P L A S T Y C Z N Y


odbędzie się w czwartek 7 maja 2015 r.

Rozpoczęcie Pleneru o godzinie 9.30., planowane zakończenie ok. godz. 13.30.

Uczestnicy przywożą własne materiały plastyczne (farby, kredki, ołówki etc.).

Organizator zapewnia bloki rysunkowe (A4 i A3), napoje i drożdżówkę.

Uczestnictwo w plenerze należy zgłosić do 4 maja br. w GOK.

Zapraszamy!
 R E G U L A M I N

Przeglądu Piosenki

 P A T A g O 2015

  „Dawno, dawno temu”

 

CEL  KONKURSU:

1.   Konfrontacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych i chórów z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski,

2.   Rozwijanie zamiłowań muzycznych dzieci i młodzieży,

3.   Promowanie młodych talentów,

4.   Kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci do współuczestnictwa w  kulturze.

5.   Wyzwalanie inicjatyw i twórczych poszukiwań repertuarowych.

6.   Doskonalenie poziomu artystycznego młodych wykonawców,.

7.   Wyrabianie poszanowania dla pracy innych.

8.    Zapoznanie i popularyzacja repertuaru polskiej piosenki dziecięcej i młodzieżowej, śpiewanej przez rodziców i dziadków. 

 ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim zs. w Wysocku Wielkim.

 PATRONAT:

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.

 TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

Ø 13 maja 2014 rok od godz. 900 

Ø Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim

 ZASADY UCZESTNICTWA:

1.    Ustala się następujące kategorie wiekowe:

-           kl. I - III,

-           kl. IV - VI,

-           gimnazja

 oraz kategorie zespołów:

-      soliści,

-      zespoły wokalne (od 5 osób)

-      chóry (powyżej 12 osób)

  1. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2015 roku na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

Wysocko Wielkie

ul. Kościelna 52

63-400 Ostrów Wlkp.

lub kultura_wysocko@poczta.onet.pl

 3.     Uczestnicy wykonują jedną piosenkę– czas do 4 min.

 
R E G U L A M I N

Przeglądu Zespołów Tanecznych

 P A T A g O 2015

 

 „Dawno, dawno temu”

 

1.     W przeglądzie mogą wziąć udział grupy taneczne w następujących

kategoriach wiekowych:

a.      klasy I – III szkół podstawowych

b.     klasy IV – VI

c.      gimnazja

2.     Każdy zespół może wykonać jeden układ taneczny w dowolnym stylu. Zachęcamy do sięgnięcia po repertuar wpisujący się w hasło tegorocznego Przeglądu.

 3.     Kryteria oceny:

-       technika wykonania,

-       opracowanie choreograficzne, kompozycja sceniczna,

-       dobór kostiumów i repertuaru do kategorii wiekowej zespołu,

-       ogólne wrażenie artystyczne

 4.     Zespoły taneczne występują przy nagraniach własnych, przygotowanych na płytach CD lub pamięci przenośnej (płyty prosimy opisać) bądź przy akompaniamencie na żywo.

 5.     Miejsce i termin prezentacji:

     Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim

14 maja 2015 roku od godz. 900.

 6.     Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

Wysocko Wielkie

ul. Kościelna 52

63-400 Ostrów Wlkp.

lub adres e-mail: kultura_wysocko@poczta.onet.pl

 7.    Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
 

R E G U L A M I N

Przeglądu solistów instrumentalistów i zespołów instrumentalnych

 P A T A g O 2015


 

„Dawno, dawno temu”

 

I. CEL  KONKURSU:

  1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów instrumentalnych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski.
  2. Rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży,
  3. Promowanie młodych talentów,
  4. Zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu,
  5. Zapoznanie i popularyzacja repertuaru polskiej piosenki dziecięcej i młodzieżowej, śpiewanej i granej przez rodziców i dziadków. 

 II. ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim zs. w Wysocku Wielkim.

 III. PATRONAT: 

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy


IV. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

Ø 14 maja 2015 rok godz. 900   

Ø Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim 

 V. ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Ustala się następującekategorie wiekowe: 

·         kl. I - III,

·         kl. IV - VI,

·        gimnazja,

2.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2015 roku na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

Wysocko Wielkie

ul. Kościelna 52

63-400 Ostrów Wlkp. lub adres e-mail: kultura_wysocko@poczta.onet.pl

4. Uczestnicy prezentują jeden utwór muzyczny.

5. Czas prezentacji do 5 min.

6. Organizator nie zapewnia instrumentów.

 VI . KRYTERIA OCENY:

1.Dobór repertuaru do wieku i umiejętności wykonawcy.

2.Technikę i artyzm wykonywanych utworów.


 

                                           R E G U L A M I N

                            PRZEGLĄDU    T EA T R A L N E G O

                                                     PATAgO 2015 

                   „Dawno, dawno temu”

Cel przeglądu:

1.      Popularyzowanie różnych form prezentacji scenicznej,

2.      Aktywizowanie nauczycieli do propagowania edukacji teatralnej na poszczególnych etapach kształcenia,

3.      Doskonalenie umiejętności scenicznych uczniów,

4.      Kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci do współuczestnictwa w  kulturze,

5.      Zachęcanie do radosnych kontaktów z kulturą,

6.      Popularyzowanie walorów artystycznych, wychowawczych i estetycznych wśród dzieci,

7.      Wyrabianie poszanowania dla pracy innych,

8.      Budzenie postaw stosownego zachowania się w placówkach kulturalnych,

9.      Popularyzacja bajek i baśni, zapomnianych zabaw podwórkowych, polskiej piosenki dziecięcej i młodzieżowej, śpiewanej przez rodziców i dziadków.

 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim zs. w Wysocku Wielkim.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

Ø  18 maja 2015 rok od godz. 900 

Ø  Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

W Przeglądzie mogą wziąć udział grupy teatralne ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Przegląd nie ma formy konkursu.

 

Wszystkie prezentacje omówione zostaną przez zawodowego aktora.

 

Wszystkie Zespoły otrzymają dyplomy i drobne upominki.

 

Zgłoszone Zespoły prezentują krótkie formy sceniczne – etiudy. Formy etiud zależne są od wizji i opracowania Zespołu (np. pantomima). Dopuszcza się wystawienie kilku przedstawień (maksymalnie 3).

Czas jednego określa się na maksymalnie 5 minut.

 

Po prezentacjach, odbędą się warsztaty teatralne.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 30kwietnia 2015 roku na adres:

 

Gminny Ośrodek Kultury

Wysocko Wielkie

ul. Kościelna 52

63-400 Ostrów Wlkp.

lub kultura_wysocko@poczta.onet.pl

 

 

 

Załączone pliki
Nazwa pliku
1429268393.doc
1429268409.doc
1429268421.doc